Sale!
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR2280 8MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR2280 8MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR2280 8MM

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR2280 8MM

– Quy cách: 1380 x 159 x 8mm

– Bề mặt sàn gỗ: SA, WG, NM, NW.

– Tên chủng loại gỗ: American Walnut, Doussie, Chocolate, Cordoba Oak, New York Oak, Bulternut, Helsinki Oak, Cavallo Oak.

– Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32.

– Xuất xứ: 100% Thụy Sĩ.

not rated 420.000  395.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR2300 8MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR2300 8MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR2300 8MM

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR2300 8MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ. – Quy cách: 1380 x 159 x 8mm – Bề mặt sàn gỗ: SA, WG, NM, NW. – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, Doussie, … Read More

not rated 395.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR2439 8MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR2439 8MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR2439 8MM

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR2439 8MM.   Thông tin cơ bản của sàn gỗ. – Quy cách: 1380 x 159 x 8mm – Bề mặt sàn gỗ: SA, WG, NM, NW. – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, … Read More

not rated 395.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR2708 8MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR2708 8MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR2708 8MM

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR2708 8MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ. – Quy cách: 1380 x 159 x 8mm – Bề mặt sàn gỗ: SA, WG, NM, NW. – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, Doussie, … Read More

not rated 395.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR8013 8MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR8013 8MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR8013 8MM

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR8013 8MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ KR8013. – Quy cách: 1380 x 159 x 8mm – Bề mặt sàn gỗ: SA, WG, NM, NW. – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, … Read More

not rated 395.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR8014 8MM.
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR8014 8MM.
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR8014 8MM.

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS AUTHENTIC KR8014 8MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ KR8014. – Quy cách: 1380 x 159 x 8mm – Bề mặt sàn gỗ: SA, WG, NM, NW. – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, … Read More

not rated 395.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC2025 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC2025 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC2025 12MM

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC2025 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ KRC2025. – Standard: V4. – Quy cách: 1380 x 193 x 12mm – Bề mặt sàn gỗ: SA, WG, NM, NW. – Tên chủng loại … Read More

not rated 560.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3031 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3031 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3031 12MM

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3031 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ KRC3031. – Standard: V4. – Quy cách: 1380 x 193 x 12mm – Bề mặt sàn gỗ: SA, WG, NM, NW. – Tên chủng loại … Read More

not rated 560.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3032 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3032 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3032 12MM

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3032 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ KRC3032. – Standard: V4. – Quy cách: 1380 x 193 x 12mm – Bề mặt sàn gỗ: SA, WG, NM, NW. – Tên chủng loại … Read More

not rated Đọc tiếp
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3033 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3033 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3033 12MM

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3033 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ KRC3033. – Standard: V4. – Quy cách: 1380 x 193 x 12mm – Bề mặt sàn gỗ: SA, WG, NM, NW. – Tên chủng loại … Read More

not rated Đọc tiếp
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3034 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3034 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3034 12MM

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3034 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ KRC3034. – Standard: V4. – Quy cách: 1380 x 193 x 12mm – Bề mặt sàn gỗ: SA, WG, NM, NW. – Tên chủng loại … Read More

not rated 560.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3035 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3035 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3035 12MM

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3035 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ KRC3035. – Standard: V4. – Quy cách: 1380 x 193 x 12mm – Bề mặt sàn gỗ: SA, WG, NM, NW. – Tên chủng loại … Read More

not rated 560.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2280 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2280 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2280 12MM

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2280 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ KRN2280. – Standard: V4. – Quy cách: 1380 x 116 x 12mm – Bề mặt sàn gỗ: SA. – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, … Read More

not rated 560.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2300 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2300 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2300 12MM

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2300 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ KRN2300. – Standard: V4. – Quy cách: 1380 x 116 x 12mm – Bề mặt sàn gỗ: SA. – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, … Read More

not rated 560.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2439 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2439 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2439 12MM

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2439 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ KRN2439. – Standard: V4. – Quy cách: 1380 x 116 x 12mm – Bề mặt sàn gỗ: SA. – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, … Read More

not rated 560.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2833 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2833 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2833 12MM

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2833 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ KRN2833. – Standard: V4. – Quy cách: 1380 x 116 x 12mm – Bề mặt sàn gỗ: SA. – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, … Read More

not rated 560.000  Thêm vào giỏ