SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC2025 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC2025 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC2025 12MM

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC2025 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ KRC2025. – Standard: V4. – Quy cách: 1380 x 193 x 12mm – Bề mặt sàn gỗ: SA, WG, NM, NW. – Tên chủng loại … Read More

not rated 560.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3031 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3031 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3031 12MM

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS CHROME KRC3031 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ KRC3031. – Standard: V4. – Quy cách: 1380 x 193 x 12mm – Bề mặt sàn gỗ: SA, WG, NM, NW. – Tên chủng loại … Read More

not rated 560.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2833 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2833 12MM
SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2833 12MM

SÀN GỖ THỤY SĨ KRONOSWISS NATURAL KRN2833 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ KRN2833. – Standard: V4. – Quy cách: 1380 x 116 x 12mm – Bề mặt sàn gỗ: SA. – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, … Read More

not rated 560.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA510 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA510 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA510 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA510 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA510. – Quy cách: 805 x 123 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC3, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng lượng: … Read More

not rated 275.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA511 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA511 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA511 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA511 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA511. – Quy cách: 805 x 123 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC3, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated 275.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA513 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA513 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA513 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA513 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA513. – Quy cách: 805 x 123 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC3, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated 275.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA514 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA514 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA514 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA514 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA514. – Quy cách: 805 x 123 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC3, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated Đọc tiếp
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA611 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA611 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA611 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA611 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA611. – Quy cách: 1215 x 126 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated 320.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA614 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA614 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA614 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA614 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA614. – Quy cách: 1215 x 126 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated 320.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA710 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA710 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA710 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA710 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA710. – Quy cách: 1380 x 113 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC5, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated 480.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA711 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA711 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA711 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA711 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA711. – Quy cách: 1380 x 113 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC5, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated Đọc tiếp
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA713 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA713 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA713 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA713 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA713. – Quy cách: 1380 x 113 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC5, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated Đọc tiếp
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA812 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA812 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA812 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA812. – Quy cách: 1375 x 188 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC5, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated 480.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA813 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA813 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA813 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA813 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA813. – Quy cách: 1375 x 188 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC5, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated Đọc tiếp
SÀN GỖ ĐỨC KRONOTEX KX2242 12mm
SÀN GỖ ĐỨC KRONOTEX KX2242 12mm
SÀN GỖ ĐỨC KRONOTEX KX2242 12mm

SÀN GỖ ĐỨC KRONOTEX KX2242 12mm. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KX2242. – Quy cách: 1380 x 193 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC3. – Bề mặt: Có sáp trên bề mặt đảm … Read More

not rated 285.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KRONOTEX KX2323 12mm
SÀN GỖ ĐỨC KRONOTEX KX2323 12mm
SÀN GỖ ĐỨC KRONOTEX KX2323 12mm

SÀN GỖ ĐỨC KRONOTEX KX2323 12mm. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KX2323. – Quy cách: 1380 x 193 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC3. – Bề mặt: Có sáp trên bề mặt đảm … Read More

not rated 285.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KRONOTEX KX2432 12mm
SÀN GỖ ĐỨC KRONOTEX KX2432 12mm
SÀN GỖ ĐỨC KRONOTEX KX2432 12mm

SÀN GỖ ĐỨC KRONOTEX KX2432 12mm.   Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KX2432. – Quy cách: 1380 x 193 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC3. – Bề mặt: Có sáp trên bề mặt … Read More

not rated Đọc tiếp
SÀN GỖ ĐỨC KRONOTEX KX639 12mm
SÀN GỖ ĐỨC KRONOTEX KX639 12mm
SÀN GỖ ĐỨC KRONOTEX KX639 12mm

SÀN GỖ ĐỨC KRONOTEX KX639 12mm. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KX639. – Quy cách: 1380 x 193 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC3. – Bề mặt: Có sáp trên bề mặt đảm … Read More

not rated 285.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC SENSA SE28440 8MM
SÀN GỖ ĐỨC SENSA SE28440 8MM
SÀN GỖ ĐỨC SENSA SE28440 8MM

SÀN GỖ ĐỨC SENSA SE28440 8MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu SE28440. – Quy cách: 1286 x 194 x 8mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, E0, EN 13329, EN 438-2, 15, Nano. – Bề … Read More

not rated 350.000  Thêm vào giỏ