ĐỒNG HỒ LED ĐIỆN TỬ HIỂN THỊ THÔNG TIN (HOA SEN NGHỆ AN)

Đồng hồ LED điện tử hiển thị thông tin là bảng LED được sử dụng để hỗ trợ khách hàng trong quá tính sản xuất. Bảng LED hiển thị thông tin để công nhân hay quản lý có thể nắm … Read More

BẢNG LED HIỂN THỊ THÔNG TIN (CÔNG TY TICO)

Bảng LED hiển thị thông tin nhằm giúp cung cấp các thông tin về dự án cho khách hàng. Bảng LED điện tử được công ty Tico đặt hàng bên ATPro. Bảng hiển thị thời gian hiện tại có thể … Read More