ĐỒNG HỒ LED ĐẾM SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM

Đồng hồ LED đếm số lượng sản phẩm hiển thị 4 số được công ty Cửu Long đặt hàng bên ATPro sản xuất. Đồng hồ được khách hàng đặt với mục đích đếm sản phẩm, còn các cảm biến đếm … Read More

BẢNG LED NĂNG SUẤT (CTY ELEMATEC)

posted in: TIN TỨC | 0

ATPro vừa sản xuất và bàn giao BẢNG LED ĐIỆN TỬ NĂNG SUẤT – HE THONG THEO DOI NANG SUAT- HE THONG QUAN LY NANG SUAT cho Khách hàng: Công ty ELEMATEC SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG Kích thước bảng … Read More

BẢNG LED ĐẾM SẢN PHẨM (CÔNG TY KYVY)

posted in: TIN TỨC | 0

ATPro vừa sản xuất và bàn giao BẢNG LED ĐIỆN TỬ ĐẾM SẢN PHẨM 6 SỐ –BO DEM SAN PHAM–HE THONG GIAM SAT SAN XUAT cho Khách hàng: Công ty KYVY SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG BẢNG LED ĐẾM SẢN … Read More