ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG (MÃ: ATC-HHMMSS-L)
ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG (MÃ: ATC-HHMMSS-L)
ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG (MÃ: ATC-HHMMSS-L)

ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG ATC-HHMMSS-L Thông số đồng hồ led treo tường. Ứng dụng: Văn phòng, Kho hàng, Kho lạnh, Nhà máy Chức năng: Xem thời gian Màu LED: Đỏ Sử dụng: Trong nhà Kích thước màn hình: 180mm x 600mm … Read More

not rated 2.000.000  Thêm vào giỏ
ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG (MÃ: ATC-HHMMSS-S)
ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG (MÃ: ATC-HHMMSS-S)
ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG (MÃ: ATC-HHMMSS-S)

ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG HHMMSS-S Thông số đồng hồ led treo tường. Ứng dụng: Văn phòng, Kho hàng, Kho lạnh, Nhà máy Chức năng: Xem thời gian Màu LED: Đỏ Sử dụng: Trong nhà Kích thước màn hình: 120mm x 350mm … Read More

not rated 1.600.000  Thêm vào giỏ
ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG 16 SỐ (MÃ: ATC-HMS-D-T-L)
ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG 16 SỐ (MÃ: ATC-HMS-D-T-L)
ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG 16 SỐ (MÃ: ATC-HMS-D-T-L)

ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG 16 SỐ ATC-HMS-D-T-L Thông số đồng hồ LED treo tường 16 số. Ứng dụng: Văn phòng, Kho hàng, Kho lạnh, Nhà máy Chức năng: đo nhiệt độ môi trường, xem thời gian Màu LED: Đỏ Sử dụng: … Read More

not rated 3.600.000  Thêm vào giỏ
ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG 16 SỐ NHỎ (MÃ: ATC-HMS-D-T-S)
ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG 16 SỐ NHỎ (MÃ: ATC-HMS-D-T-S)
ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG 16 SỐ NHỎ (MÃ: ATC-HMS-D-T-S)

ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG 16 SỐ NHỎ Thông số đồng hồ treo tường 16 số nhỏ. Ứng dụng: Văn phòng, Kho hàng, Kho lạnh, Nhà máy Chức năng: đo nhiệt độ môi trường, xem thời gian Màu LED: Đỏ … Read More

not rated 2.200.000  Thêm vào giỏ
ĐỒNG HỒ LED ĐẸP 4 SỐ CÓ CHỨC NĂNG BÁO THỨC (MÃ: ATC-HHMM-E)
ĐỒNG HỒ LED ĐẸP 4 SỐ CÓ CHỨC NĂNG BÁO THỨC (MÃ: ATC-HHMM-E)
ĐỒNG HỒ LED ĐẸP 4 SỐ CÓ CHỨC NĂNG BÁO THỨC (MÃ: ATC-HHMM-E)

ĐỒNG HỒ LED ĐẸP 4 SỐ Đồng hồ LED 4 số có chức năng báo thức Xem giờ, phút, ngày, tháng, năm, nhiệt độ Kích thước: 21cm x 9cm x 4.9cm Hiển thị bằng LED màu đỏ (Quý khách vui … Read More

not rated 550.000  Thêm vào giỏ
ĐỒNG HỒ LED ĐỒNG BỘ THỜI GIAN (MÃ: ATC-HHMM-L- SYN)
ĐỒNG HỒ LED ĐỒNG BỘ THỜI GIAN (MÃ: ATC-HHMM-L- SYN)
ĐỒNG HỒ LED ĐỒNG BỘ THỜI GIAN (MÃ: ATC-HHMM-L- SYN)

ĐỒNG HỒ LED ĐỒNG BỘ THỜI GIAN Thông số đồng hồ led treo tường đồng bộ thời gian. Ứng dụng: Văn phòng, Nhà máy Chức năng: Xem thời gian Màu LED: Đỏ Sử dụng: Trong nhà Kích thước màn hình: 180mm x … Read More

not rated Đọc tiếp
ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ LED TREO TƯỜNG (MÃ: ATC-HomeClock)
ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ LED TREO TƯỜNG (MÃ: ATC-HomeClock)
ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ LED TREO TƯỜNG (MÃ: ATC-HomeClock)

ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ LED TREO TƯỜNG ATC-HomeClock Thông tin về đồng hồ treo tường điện tử LED. – Số hiển thị lớn, treo tường, thích hợp treo trong phòng họp, trường học , Công sở, hành lang nơi công cộng…. – Kick … Read More

not rated 900.000  Thêm vào giỏ
ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ (MÃ: AT-TMT-L)
ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ (MÃ: AT-TMT-L)
ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ (MÃ: AT-TMT-L)

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ AT-TMT-L Thông số đồng hồ đo nhiệt độ. Ứng dụng: Văn phòng, Kho hàng, Kho lạnh, Nhà máy Chức năng: đo nhiệt độ môi trường Màu LED: Đỏ Sử dụng: Trong nhà Kích thước màn … Read More

not rated 2.300.000  Thêm vào giỏ
ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ (MÃ: AT-TMT-S)
ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ (MÃ: AT-TMT-S)
ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ (MÃ: AT-TMT-S)

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ AT-TMT-S Thông số đồng hồ đo nhiệt độ. Ứng dụng: Văn phòng, Kho hàng, Kho lạnh, Nhà máy Chức năng: đo nhiệt độ môi trường Màu LED: Đỏ Sử dụng: Trong nhà Kích thước màn … Read More

not rated 1.950.000  Thêm vào giỏ
ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM (MÃ: AT-THMT-L)
ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM (MÃ: AT-THMT-L)
ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM (MÃ: AT-THMT-L)

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM AT-THMT-L Thông số đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm AT-THMT-L. Ứng dụng: Văn phòng, Kho hàng, Kho lạnh, Nhà máy Chức năng: đo nhiệt độ độ ẩm môi trường Màu LED: Đỏ Sử … Read More

not rated 5.000.000  Thêm vào giỏ
ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM (MÃ: AT-THMT-S)
ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM (MÃ: AT-THMT-S)
ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM (MÃ: AT-THMT-S)

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM AT-THMT-S Thông số đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm AT-THMT-S. Ứng dụng: Văn phòng, Kho hàng, Kho lạnh, Nhà máy Chức năng: đo nhiệt độ độ ẩm môi trường Màu LED: Đỏ Sử dụng: … Read More

not rated 3.200.000  Thêm vào giỏ
ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM – NGÀY/THÁNG/NĂM (MÃ: AT-THMT-D-L)
ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM – NGÀY/THÁNG/NĂM (MÃ: AT-THMT-D-L)
ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM – NGÀY/THÁNG/NĂM (MÃ: AT-THMT-D-L)

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM HIỂN THỊ NGÀY THÁNG NĂM Thông số đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm. Ứng dụng: Văn phòng, Kho hàng, Kho lạnh, Nhà máy Chức năng: đo nhiệt độ môi trường, xem thời … Read More

not rated 5.600.000  Thêm vào giỏ
ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM, NGÀY THÁNG NĂM (MÃ: AT-THMT-D-S)
ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM, NGÀY THÁNG NĂM (MÃ: AT-THMT-D-S)
ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM, NGÀY THÁNG NĂM (MÃ: AT-THMT-D-S)

Thông số kỹ thuật Ứng dụng: Văn phòng, Kho hàng, Kho lạnh, Nhà máy Chức năng: đo nhiệt độ môi trường Màu LED: Đỏ Sử dụng: Trong nhà Kích thước màn hình: 300mm x 400mm x 50mm. Phạm vi đo: … Read More

not rated 4.550.000  Thêm vào giỏ