SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA510 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA510 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA510 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA510 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA510. – Quy cách: 805 x 123 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC3, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng lượng: … Read More

not rated 275.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA511 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA511 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA511 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA511 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA511. – Quy cách: 805 x 123 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC3, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated 275.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA512 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA512 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA512 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA512 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA512. – Quy cách: 805 x 123 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC3, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated 275.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA513 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA513 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA513 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA513 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA513. – Quy cách: 805 x 123 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC3, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated 275.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA514 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA514 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA514 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA514 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA514. – Quy cách: 805 x 123 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC3, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated Đọc tiếp
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA515 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA515 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA515 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA515 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA515. – Quy cách: 805 x 123 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC3, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated 275.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA610 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA610 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA610 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA610 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA610. – Quy cách: 1215 x 126 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated 320.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA611 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA611 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA611 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA611 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA611. – Quy cách: 1215 x 126 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated 320.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA613 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA613 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA613 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA613 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA613. – Quy cách: 1215 x 126 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated 320.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA614 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA614 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA614 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA614 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA614. – Quy cách: 1215 x 126 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated 320.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA615 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA615 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA615 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA615 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA615. – Quy cách: 1215 x 126 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated 320.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA710 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA710 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA710 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA710 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA710. – Quy cách: 1380 x 113 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC5, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated 480.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA711 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA711 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA711 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA711 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA711. – Quy cách: 1380 x 113 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC5, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated Đọc tiếp
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA713 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA713 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA713 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA713 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA713. – Quy cách: 1380 x 113 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC5, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated Đọc tiếp
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA812 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA812 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA812 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA812. – Quy cách: 1375 x 188 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC5, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated 480.000  Thêm vào giỏ
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA813 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA813 12MM
SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA813 12MM

SÀN GỖ ĐỨC KAHN KA813 12MM. Thông tin cơ bản của sàn gỗ Châu Âu KA813. – Quy cách: 1375 x 188 x 12mm – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC5, IC1, E1. – Xuất xứ: 100% Đức. – Trọng … Read More

not rated Đọc tiếp