GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ HỆ THỐNG TỦ LẠNH, TỦ VACXIN
GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ HỆ THỐNG TỦ LẠNH, TỦ VACXIN

GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ HỆ THỐNG TỦ LẠNH, TỦ VACXIN 1. Giới thiệu hệ thống cảnh báo nhiệt độ hệ thống hệ thống tủ lạnh, tủ vacxin. Hệ thống với khả năng giám sát, cảnh bào điều khiển … Read More

not rated Đọc tiếp
GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ KHO LẠNH QUA WEB – SMS – CUỘC GỌI
GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ KHO LẠNH QUA WEB – SMS – CUỘC GỌI
GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ KHO LẠNH QUA WEB – SMS – CUỘC GỌI

Giám sát cảnh báo nhiệt độ kho lạnh rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, tổ chức. Bằng cách sử dụng các bộ điều khiển tự động hóa lập trình bằng PCLPi. ATpro đã tạo ra các giải pháp … Read More

not rated Đọc tiếp
HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ XE ĐÔNG LẠNH
HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ XE ĐÔNG LẠNH

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ XE ĐÔNG LẠNH I. PLCPis. – PLCPis là bộ điều khiển lập trình được trên môi trường Visual Studio. Với việc sử dụng ngôn ngữ C# do ATPro Corp phát triển từ máy tính … Read More

not rated Đọc tiếp