Home » HỆ THỐNG GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM » GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ KHO LẠNH QUA WEB – SMS – CUỘC GỌI

Mô tả sản phẩm

Giám sát cảnh báo nhiệt độ kho lạnh rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, tổ chức. Bằng cách sử dụng các bộ điều khiển tự động hóa lập trình bằng PCLPi. ATpro đã tạo ra các giải pháp cho hệ thống cảnh báo nhiệt độ kho lạnh với công nghệ tiên tiến, hiệu quả cao cho khách hàng.

Hiện nay, giải pháp giám sát nhiệt độ kho lạnh được chia làm 2 loại. Một là hệ thống giám sát đơn lẻ cho các kho/tủ lạnh. Loại thứ hai là hệ thống mạng nhiều PLCPi để giám sát cảnh báo cho hệ thống nhiều kho/tủ lạnh.

GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ KHO LẠNH

Giải pháp đơn lẻ cho giám sát cảnh báo nhiệt độ một kho/tủ lạnh.

–  Một tủ chứa bộ điều khiển PLCPi

– Các cảm biến nhiệt độ kết nối để thu thập dữ liệu nhiệt độ ở nhiều nơi trong kho lạnh.

– Đèn còi cảnh báo tại chỗ

– USB 3G để gửi SMS cảnh báo, thực hiện cuộc gọi cảnh báo

– Đường truyền internet để gửi email cảnh báo và có web nhúng để truy cập từ xa qua smartphone, tablet để xem nhiệt độ hiện tại, xuất báo cáo.

– PLCPi có khả năng kết nối đến hệ thống SCADA theo giao thức profinet để cung cấp dữ liệu realtime cho SCADA.

Tủ PLCPi đơn lẻ giám sát và cảnh báo nhiệt độ kho lạnh

Hệ thống mạng PLCPi giám sát cảnh báo nhiệt độ nhiều kho lạnh:

Mỗi bộ PLCPi  đóng vai trò thu thập nhiệt độ và tạo cảnh báo cục bộ cho từng kho lạnh.

Các PLCPi này kết nối vào mạng LAN công ty bằng wifi để phần mềm ATSCADA trên phòng giám sát điều khiển trung tâm có thể thu thập dữ liệu từ các PLCPi này và vận hành các tính năng: hiển thị dữ liệu thời gian thực, cảnh báo trung tâm, gửi SMS, email cảnh báo, vẽ đồ thị thời gian thực, xuất báo cáo hàng ngày dạng data cũng như đồ thị ra file excel …

Hệ thống mạng SCADA nhiều tủ PLCPi giám sát và cảnh báo nhiệt độ kho lạnh

Các loại tủ PLCPi giám sát cảnh báo nhiệt độ kho lạnh tủ lạnh.

vo tu hensel Duc

Tủ PLCPi không có hiển thị LED, chỉ giám sát qua web (trái),

tủ PLCPi có hiển thị LED và giám sát qua web (phải)

Sử dụng vỏ tủ nhựa cao cấp Hensel (Đức)

vo tu tole thuong

Tủ PLCPi không có phần hiển thị LED, chỉ giám sát qua web,

sử dụng vỏ tủ tole thường

Giao diện web nhúng giám sát, cảnh báo, xuất báo cáo.

display

Trang hiển thị nhiệt độ (loại một điểm đo)

setting

Trang cấu hình số phone, email nhận cảnh báo,

thiết lập ngưỡng cảnh báo, tốc độ lưu trữ dữ liệu

report

Trang xuất báo cáo các giá trị nhiệt độ lưu trữ theo thời gian

xuat-bao-cao

Xuất dữ liệu báo cáo thành file excel

Cần hệ thống giám sát cảnh báo nhiệt độ kho lạnh liên hệ.

lien-he-dientu

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ KHO LẠNH QUA WEB – SMS – CUỘC GỌI”