ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC ĐIỆN TỬ 4 SỐ (CTY MINH TRUNG ĐẠT)

Đồng hồ đếm ngược điện tử phút giây hỗ trợ khách hàng trong quá trình đếm ngược. Đồng hồ có thể đếm từ 99:99 đến 00:00. Sản phẩm được công ty ATPro sản xuất cho công ty Minh Trung Đạt. … Read More

BẢNG LED HIỂN THỊ THÔNG TIN (CÔNG TY TICO)

Bảng LED hiển thị thông tin nhằm giúp cung cấp các thông tin về dự án cho khách hàng. Bảng LED điện tử được công ty Tico đặt hàng bên ATPro. Bảng hiển thị thời gian hiện tại có thể … Read More

ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC PHÚT GIÂY ( CÔNG TY DOOSAN)

Đồng hồ đếm ngược phút giây được công ty ATPro sản xuất cho công ty Doosan. Đồng hồ đếm ngược thời gian phục vụ cho quá trình sản xuất tại Doosan. Thông số kỹ thuật đồng hồ đếm ngược phút … Read More